+420 737 729 282 info@zasklem.com

Činnost spolku

Advokační činnost

Průběžně se zabýváme aktivitami napomáhajícími dodržování základních práv a svobod lidí na spektru autismu a jejich rodin, naplňování Úmluvy o právech dítěte a Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.  Pomáháme řešit případy jejich porušování, ve spolupráci s lidskoprávními organizacemi, sebeobhájci a odborníky v daných oblastech navrhujeme a prosazujeme opatření ke změně stavu. Připomínkujeme návrhy zákonů a jejich úprav. Předsedkyně organizace působí ve Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením, vede Odbornou skupinu pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS při VVOZP, je členkou Pacientské rady MZ. Připomínky a podněty zasílejte na info@zasklem.com

Destigmatizační a osvětová činnost

Aktivně působíme v oblasti šíření povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra (PAS) a pozitivního přístupu k lidem na spektru autismu. Informace o podstatě autismu, komunikaci s lidmi na spektru autismu, nabídce pomoci a dostupných službách v oblastech vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb, edukačních pomůcek a další poskytujeme v rámci své působnosti a činnosti průběžně při akcích pro širokou odbornou i laickou veřejnost jako dny otevřených dveří, veřejná čtení, vernisáže, projekce aj. Účastníme se veletrhů, výstav, konferencí a festivalů, celorepublikové osvětové kampaně Platformy Naděje pro Autismus .“Česko svítí modře.“ Organizujeme aktivity v rámci Mezinárodního dne Aspergerova syndromu a Dne autistické hrdosti. Vydali jsme český překlad knihy Temple Grandin, Ph. D. „JINÍ… Ne horší“ (2016), zachycující příběhy lidí na spektru autismu. Putovní výstavy “Žijeme na jedné planetě“ (2018) a “Vnímám svět jinak, přesto v něm žiju s vámi” (2022/23) přibližují veřejnosti život lidí s autismem i na první pohled “neviditelnost” jejich jinakosti. Díky simulátoru autismu nabízíme veřejnosti možnost zažít jinakost vnímání světa lidmi na spektru prostřednictvím virtuální reality různých sociálních prostředí. ZLÍN, PRAHA, OLOMOUC, BRNO.

Potravinová banka

Klientské rodiny v hmotné nouzi podporujeme ve spolupráci s Potravinovými bankami, potravinové balíčky a hygienické potřeby jim pravidelně distribuujeme.ZLÍN, PRAHA, OLOMOUC. 

Pronájem prostor

Členům organizace, klientům služeb a jejich rodinám nabízíme možnost využívat určité prostory pracovišť poboček pro pořádání rodinných akcí jako narozeninové oslavy, setkání širší rodiny s přáteli apod.). Specificky upravené prostory pronajímáme v předem vymezených časech dalším organizacím pro pořádání workshopů. konferencí, společenských a vzdělávacích akcí apod. ZLÍN, PRAHA, OLOMOUC, BRNO.

Spolupráce se školskými zařízeními a vzdělávacími institucemi

V předem dohodnutých časech umožňujeme exkurze pracovníků školských zařízení a vzdělávacích institucí na pracovištích našich poboček za účelem seznámení s nabízenými službami, prostředím a způsobem práce organizace. Návštěvy třídních kolektivů, kolektivů spolužáků klientů služeb.  V případě zájmu lze doplnit besedou s odborníky či praktickými ukázkami. Studentům středních a vysokých škol nabízíme možnost absolvovat povinnou praxi na vybraných pracovištích ZLÍN, PRAHA, OLOMOUC, BRNO.

Volnočasové, společenské a zájmové aktivity

Nad rámec poskytovaných služeb zajišťujeme nabídku volnočasových a zájmových aktivit, které jsou jinak lidem na spektru autismu nedostupné. Převážně v průběhu léta jsou to výlety, sociálně aktivizační pobyty pro rodiny s dětmi s PAS.  Společenské a komunitní akce pořádáme v souvislosti s významnými událostmi nebo sezonními příležitostmi jako Den dětí, Velikonoce, Mikuláš, Vánoce a další. ZLÍN, PRAHA, OLOMOUC, BRNO.

Výroba a prodej výrobků

Drobné i větší výrobky vznikají v ateliérech a dílnách poboček v rámci kreativních činností, volnočasových a zájmových aktivit. Na výrobě se podílejí lidé na spektru autismu sami a/nebo ve spolupráci se sourozenci, rodiči, někdy s větší či menší dopomocí zaměstnanců nebo dobrovolníků. V případě zájmu autorů výrobků jsou tyto předmětem prodeje na trzích, jarmarcích, osvětových a komunitních akcích a podobně. Výtěžek z prodeje je určen na činnost spolku. ZLÍN, PRAHA, OLOMOUC, BRNO.

Vzdělávací programy

Kurzy obsahují seznámení s projevy a specifiky autismu, s využitím metody strukturovaného učení v praxi, tvorbou pomůcek, podporou rozvoje sociálně komunikačních dovedností a prevencí vzniku náročného chování u lidí na spektru autismu. ZLÍN, PRAHA, OLOMOUC, BRNO.

 

ZLÍN

PRAHA

OLOMOUC

BRNO

Napište nám

9 + 8 =