Hlavní kontakt organizace: +420 737 729 282 info@zasklem.com

Náš tým – OLOMOUC

Mgr. Jan Nykl

ředitel pobočky OLOMOUC
Tel. 737 001 717
nykl@zasklem.com

Mgr. Klára Pospíšilíková

vedoucí přímé péče SORE OLOMOUC
sociální pracovník
SAS, SORE
Tel. 603 849 096
pospisilikova@zasklem.com

Bc. Jana Pavelková

zástupkyně ředitele pobočky OLOMOUC
vedoucí přímé péče SAS OLOMOUC
speciální pedagog
SAS, SORE
Tel. 605 342 032
pavelkova@zasklem.com

Bc. Ondřej Gregorek

vedoucí přímé péče CDS OLOMOUC
sociální pracovník
SAS, SORE. CDS
Tel. 731 328 165
gregorek@zasklem.com

Bc. Zuzana Hořavová, DiS.

speciální pedagog
SAS, SORE, CDS
Tel. 605 343 454
horavova@zasklem.com

Bc. Petra Zemčáková

sociální pracovník
SAS, SORE
Tel. 732 374 104
zemcakova@zasklem.com

Bc. Michaela Hasalíková, DiS.

sociální pracovník
SAS, CDS
Tel. 737 610 033
hasalikova@zasklem.com

Kristina Polasková

sociální pracovník 
SAS
Tel. 605 089 207
polaskova@zasklem.com

MgA.Tjitske Jurková

pracovník v sociálních službách
SAS, SORE
Tel. 739 275 051
jurkova@zasklem.com

Bc. Lenka Chmelařová

sociální pracovník
SAS
Tel. 603 864 960
chmelarova@zasklem.com

Mgr. Tereza Salvadori

speciální pedagog
CDS, SAS
Tel. 739 274 734
salvadori@zasklem.com

Bc. Kristýna Perůtková 

vedoucí přímé péče OSP OLOMOUC
s
ociální pracovník
SAS, OSP
Tel. 604 246 941
perutkova@zasklem.com

Mgr. Anna Skácelová, MA

pracovník v sociálních službách
SAS
Tel.  739 531 869
skacelova@zasklem.com

Mgr. Veronika Procházková

speciální pedagog 
SAS, CDS
Tel. 605 268 757 
prochazkova@zasklem.com

Romana Hlavatá, DiS.

sociální pracovník
OSP, SAS
Tel. 603 933 031
hlavata@zasklem.com

Ellen Makumbirofa

administrativní pracovník
Tel.
makumbirofa@zasklem.com