Hlavní kontakt organizace: +420 737 729 282 info@zasklem.com

MEZINÁRODNÍ DEN ASPERGEROVA SYNDROMU

,

V sobotu 18. 2. 2023 jsme si v rámci osvětové akce Za sklem o. s. připomněli Mezinárodní den Aspergerova syndromu.
V prostorách Městské knihovny Praha proběhlo veřejné čtení ukázek z knihy „Neříkej autista, to se nehodí: Z deníku Zrzavé holky“ autorky Natálie Ficencové. Následovala diskuse s paní Dagmar Holou, šéfredaktorku ATYP magazínu a malířkou Janou Adolfovou.
Děkujeme Městské knihovně Praha za poskytnutí zázemí a všem účastníkům za příjemnou atmosféru.
Za sklem o. s. – PRAHA

Dovednosti

Zveřejněno

22. 2. 2023