+420 737 729 282 info@zasklem.com

Náš tým – BRNO

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

ředitelka pobočky BRNO
ředitelka sekce legislativy 
Tel. 602 622 426
valachova@zasklem.com

MgA. Vlaďka Belšíková

grafička
Ateliér ATRIUM
Tel. 773 981 192
belsikova@zasklem.com

Mgr. et Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková

vedoucí přímé péče SORE BRNO speciální pedagog
Ateliér ATRIUM
Tel. 737 698 436
hajkova@zasklem.com

Mgr. et Bc. Helena Hangyová

speciální pedagog
Tel. 737 698 432
hangyova@zaklem.com

Mgr. Artašes Israeljan, CSc.

psycholog
israeljan@zasklem.com

Radka Kašíková

pracovník v sociálních službách
kineziolog
Tel. 605 187 327
kasikova@zasklem.com

Mgr. et Mgr. Bc.A Barbora Kolíbalová Hrdová, Ph.D

speciální pedagog
právník
Tel. 737 698 437
kolibalova@zasklem.com

Ing. Lenka Lhotská

zástupkyně ředitelky pobočky BRNO
Tel. 604 507 873
lhotska@zasklem.com

Ing. Milena Němcová

odborný pracovník
Ateliér ATRIUM 
Tel.  608 467 128
nemcova@zasklem.com

Mgr. Markéta Neužilová

sociální pracovník
psycholog
Tel. 737 698 426
neuzilova@zasklem.com

Martina Papoušková

administrativní pracovník
Tel. 605 069 549
papouskova@zasklem.com

Mgr. Soňa Papšová

speciální pedagog
Tel. 605 196 157
papsova@zasklem.com

Bc. Tetiana Pashchenko

sociální pracovník
logoped
Tel. 737 698 431
pashchenko@zasklem.com

Mgr. Jaroslava 
Petrjánošová, MBA

vedoucí přímé péče SAS a OSP BRNO sociální pracovník
Tel. 731 396 290
petrjanosova@zasklem.com

Mgr. Jana Pilná

sociální pracovník
Tel. 739 999 493
pilna@zasklem.com

Lucie Rejtharová

pracovník v sociálních službách
Tel. 731 940 960
lucie.rejtharova@zasklem.com

Ludmila Rejtharová

pracovník v sociálních službách
Tel. 605 196 175
ludmila.rejtharova@zasklem.com

Iryna Rymar

sociální pracovník
psycholog
Tel. 731 349 261
rymar@zasklem.com

Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

odborný garant
Ateliér ATRIUM
sochor@zasklem.com

Mgr. Magdaléna Ševčíková

vedoucí přímé péče CDS
psycholog
Tel. 737 698 430
sevcikova@zasklem.com

Mgr. Monika Unzeitigová

speciální pedagog
logoped
Tel. 731 396 307
unzeitigova@zasklem.com

Mgr. Kristýna Valehrachová

sociální pracovník
Ateliér ATRIUM
Tel. 737 698 422
valehrachova@zasklem.com

Bc. et Bc. Petra Velínová

sociální pracovník
Tel. 731 396 334
velinova@zasklem.com

Blanka Tomanová

pracovník v sociálních službách
Tel. 730 192 700
tomanova@zasklem.com

Bc. Dominika Kmentová

administrativní pracovník
Tel. 730 192 679
kmenova@zasklem.com

Jana Miklošíková

pracovník v sociálních službách 

 

Aneta Luňáková

pracovník v sociálních službách
Ateliér ATRIUM
Tel. 730 192 676
lunakova@zasklem.com